Zorginstellingen

Het Nederlandse zorgstelsel is al jaren aan forse veranderingen onderhevig. Een van de laatste hervormingen heeft gezorgd voor een verschuiving van veel taken naar gemeenten. Een efficiënte, betaalbare en voor iedereen bereikbare zorg is het uitgangspunt: meer in minder tijd, kostenbeheersing en doelmatigheid.
img

Ken je cliënt

Wij geloven dat de oplossing altijd ligt bij het kennen van je cliënt. Want als je weet welk profiel je cliënt heeft, weet waar die profielen zich veel of juist weinig bevinden én hoe deze profielen zich naar de toekomst toe bewegen, heb je het inzicht dat je nodig hebt. Dat inzicht, en nog een beetje meer, bieden wij. Wij leggen een datafundament onder de beleidskeuzes, zorgonderhandelingen en strategie. Een efficiënte, betaalbare en voor iedereen bereikbare zorg vanuit feitelijke data-inzichten.

Enkele van onze aanpakken: 

Adherentiescans & dashboarding

Gedetailleerde kwalificatie, kwantificatie en geografie van de huishoudens in het adherentiegebied als datafundament onder zorginkoop en zorgverkoop. Dashboarding met rapportages, geografische en inhoudelijke inzichten en effectmeting zijn standaard onderdeel van het dashboard.

DOT Benchmark

Alle zorgproducten van een ziekenhuis in beeld. Inzicht in de grootste verschillen en de achterliggende oorzaken, onderregistratie en financiële impact. Datagefundeerde sterktes en zwaktes voor de zorgonderhandelingen. 

Vastgoedstrategie

Inzicht in de behoefte aan woon- service- en zorgconcepten in het werkgebied van zorgorganisaties en serviceflats. Optimale invulling vastgoedportefeuille. Ontwikkeling portefeuille naar de toekomst. 

Dataspecialisten & informatiestrategen

Wij zetten onze specialisten en strategen in op uiteenlopende gebieden: van data-ontsluiting binnen de corporatie of stichting of ondersteuning bij de data-interpretatie tot het organiseren van data-inspiratiesessies.

  • img
  • img
  • img
  • img

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van Kleef voor een persoonlijk advies.

@: vankleef@analysecentrum.nl
M:  06 26 56 4516