Woning- corporaties

De wereld van de woningcorporaties verandert ingrijpend. Woningcorporaties moeten en gaan terug naar hun kerntaken: zorgen voor goede en betaalbare huisvesting voor mensen met de laagste inkomens. Huurders staan steeds meer centraal. Het efficiënt en professioneel inrichten van processen is daarbij van groot belang. Woningcorporaties stroomlijnen hun dienstverlening en medewerkers krijgen meer ruimte om samen met huurders maatwerkoplossingen te vinden. Beschikbaarheid, betaalbaarheid en huurderstevredenheid zijn belangrijke thema’s.
img

Ken je huurder

Huurderstevredenheid is een belangrijk thema voor woningcorporaties. Om hieraan goede invulling te geven, is het écht kennen van je huurder essentieel. Door de huurders in bepaalde, gedetailleerde profielen te plaatsen en te analyseren, geven wij inzichten in de gedragingen en bewegingen van de verschillende huurders. Nu en in de toekomst. Hiermee geven wij de woningcorporaties handvatten om de huurder echt te bereiken en ook preventief te handelen, zodat overlast situaties zoveel mogelijk worden voorkomen.

Enkele van onze aanpakken: 

Werkgebied/huurdersscan

We zoomen in op het werkgebied of delen daarvan zodat inzichten ontstaan over relevante sociaaleconomische gegevens. Daarna zoomen we in op het huurdersbestand. Op die manier geven wij algemene inzichten en verdiepingen voor het oplossen van specifieke vraagstukken zoals scheefwonen, woonservice-segmentatie, kwetsbaarheid en sociale cohesie.

Risico- en potentiebeoordelingen

Vanuit de werkgebied-/huurdersscan verkregen inzichten maken wij een risico- en potentie-analyse. Het datafundament geeft inzicht in het toekomstperspectief van de ontwikkeling van huishoudens en de risico’s of juist potentie die dit als gevolg heeft. De woningcorporatie kan hiermee preventief optreden.

Vastgoedstrategie

Optimale invulling van de vastgoedportefeuille vanuit woonbehoefte omgeving. Ontwikkeling portefeuille naar de toekomst.

Dataspecialisten & informatiestrategen

Wij zetten onze specialisten en strategen in op uiteenlopende gebieden: van data-ontsluiting binnen de corporatie of stichting of ondersteuning bij de data-interpretatie tot het organiseren van data-inspiratiesessies.

Meer weten?

Neem contact op met Marloes van Kleef voor een persoonlijk advies.

@: vankleef@analysecentrum.nl
M:  06 26 56 4516