Gemeenten

Het lijkt een steeds langere opsomming: de uitdagingen waar gemeenten voor staan. Wij hebben het liever over de kansen. Meer taken, bezuinigingen, mondige burgers, vergrijzing, veranderende regelgeving, integrale aanpak, digitalisering. Verandering en vernieuwing begint met anders kijken. Wij kijken vanuit het datafundament van de gemeente.  
img

Het datafundament voor beleidsthema's

De complexiteit en diversiteit van de veranderingen waar een gemeente dagelijks mee te maken heeft, vragen om ordening en inzicht. Wij combineren onze expertise op datagebied met de beleidsexpertise van gemeenten.

Data ordenen, analyseren en vertalen naar beleidsthema’s, dat doen wij. Beleid opstellen en uitvoeren, dat doen gemeenten. Beleid monitoren, dat doen we samen. 

 Maak gebruik van de proefperiode

 

Wij geven u antwoorden op vragen als: 

  • Wie hebben welke (zorg)vraag?
  • Welke verhuisbewegingen kan ik verwachten?
  • Hoe ziet de leefbaarheid er in de toekomst uit?
  • Kan ik de maatschappelijke agenda feitelijk onderbouwen?
  • Zijn mijn uitgaven in lijn met onze taakstellingen?

Enkele van onze aanpakken: 

Wijkscan

Met verschillende analyses delen wij de bevolking in over fundamentele assen als leeftijd, welvaart, huishoudengrootte en sociaal-economisch profiel. Gedetailleerde kwalificaties, kwantificaties en geografie van de huishoudens in de gemeente op straatniveau. En hun relatie met de sociaal domein thema’s als WMO, Jeugdzorg en Participatie.

Data-ordening & themaverdieping

Sociaal-maatschappelijke vraagstukken, vraagstukken vanuit veranderende regelgeving of vraagstukken vanuit kostenperspectief lenen zich goed om te verdiepen vanuit in- en externe data. Door praktische datakoppelingen creëren wij directe inzichten om hier duiding en richting aan te geven.

Dashboarding

We bouwen een schil om de data, die verschillende functionaliteiten biedt. Dit dashboard maakt uw data toegankelijk en geeft continu grip op de veranderingen in de gemeente. Rapportages, geografische, (beleids)inhoudelijke inzichten en effectmeting zijn standaard onderdeel van het dashboard.

Dataspecialisten & informatiestrategen

Wij zetten onze specialisten en strategen in op uiteenlopende gebieden: van data-ontsluiting binnen de gemeente of ondersteuning bij de data-interpretatie tot het organiseren van data-inspiratiesessies. Met als doel uw datahuis zo effectief mogelijk te laten functioneren.

  • img
  • img
  • img
  • img
  • img

Meer weten? 

Neem contact op met Marloes van Kleef voor een persoonlijk advies. 

@: vankleef@analysecentrum.nl
M:  06 26 56 4516