Dashboard sociaal domein

Voor gemeenten is de opstartfase van de transformatie sociaal domein achter de rug. Hoe nu verder? Deze vraag is alleen te beantwoorden door feitelijk inzicht te creëren in alle facetten van het sociaal domein in de gemeente. Hoe groot is de ‘zorggevoeligheid’ in de gemeente? Hoe en in welke richting ontwikkelt die gevoeligheid zich? Welke thema’s zijn daarbij vooral van belang? Welk effect hebben de ontwikkelingen op de uitgaven/verstrekkingen van de gemeente? Ons dashboard sociaal domein biedt juist dat fundament voor structuur, inrichting en koers in de gemeente.

Wijkscan

Gedetailleerde kwalificatie, kwantificatie en geografie van de huishoudens in de gemeente op straatniveau.  Actueel inzicht in zorgprofielen op huishoudenniveau. Voorspelling van de ontwikkeling van de zorgvraag.

Data-ordening

Alle gemeentedata geordend en gestructureerd. De gemeenteverstrekkingen binnen het sociaal domein gestructureerd in kaart.

Dashboard sociaal domein

Feitelijke in- en doorzichten in de beleidsvelden jeugd, Wmo en participatie. Datagedreven sturing en inrichting. Gerichte keuzes op inkoopgebied, beleid en bedrijfsvoering. Praktische rapportages. Monitoring en effectmeting.

Workshop

Dataduiding en ondersteuning. Het dashboard geeft inzichten die wij presenteren in een workshop voor alle belanghebbenden.

Wij verzamelen samen met de gemeente in een paar weken alle relevante data. Hieraan voegen we relevante sociaal-economische data toe. Het geheel ordenen we tot een praktisch dashboard. Het koppelen van de gemeentedata met big data zorgt ervoor dat de gemeente weet waar de huidige zorgvraag ligt en voorspelt de ontwikkeling van de zorggevoeligheid binnen de gemeente. Het geeft antwoord op de vraag waar beleidsaccenten gelegd moeten worden en wat de huidige verstrekkingen betekenen in volume en geld. Sturen vanuit datafundament, vanuit feitelijke inzichten. Gekoppeld aan begroting en beleidsdoelstellingen. Met actuele data verzekerd van de beste prestaties wat betreft plan, budget, output wijkteams, aantal verstrekkingen en de financiële impact daarvan. Kortom, de gemeente houdt de regie.

img

Dashboard sociaal domein

Privacy

Bescherming van de privacy van de burgers staat voorop. Wij stemmen het het dashboard af op het privacyprotocol van de gemeente. Ook is het dashboard voorzien van een toegangsprotocol waarin rechten en rollen veilig geborgd zijn.

Weten hoe we ook uw gemeente kunnen helpen?

Neem contact op met Marloes van Kleef voor een persoonlijk advies.

@: vankleef@analysecentrum.nl
M:  06 26 56 4516