Met objectief inzicht kom je verder

Tijden veranderen, ook binnen het sociaal domein. Bij gemeente De Ronde Venen stond men voor de keuze om een bejaardenhuis als maatschappelijke voorziening aan te houden of juist af te stoten. Vroeger werkte je tot je 65e, daarna vertrok je naar een bejaardentehuis met alle zorgvoorzieningen bij de hand. Maar heeft de burger hier nog steeds behoefte aan? Met deze vraag stapte gemeente De Ronde Venen naar AnalyseCentrum.

Wijkscan

Gedetailleerde kwalificatie, kwantificatie en geografie van de huishoudens in de gemeente op straatniveau.  Actueel inzicht in zorgprofielen op huishoudenniveau. Voorspelling van de ontwikkeling van de zorgvraag.

Data-ordening

Alle gemeentedata geordend en gestructureerd. De gemeenteverstrekkingen binnen het sociaal domein gestructureerd in kaart.

Dashboard sociaal domein

Feitelijke in- en doorzichten in de beleidsvelden jeugd, Wmo en participatie. Datagedreven sturing en inrichting. Gerichte keuzes op inkoopgebied, beleid en bedrijfsvoering. Praktische rapportages. Monitoring en effectmeting.

Workshop

Dataduiding en ondersteuning. Het dashboard geeft inzichten die wij presenteren in een workshop voor alle belanghebbenden.

Gebiedsanalyse

We spraken Frans de Jong, strategisch beleidsadviseur voor het sociaal domein bij gemeente De Ronde Venen: “AnalyseCentrum voerde voor ons een gebiedsanalyse uit. Zo’n gebiedsanalyse bestaat uit een aantal archetypes die uitwijzen hoe iemand zich beweegt door de tijd. Denk aan ontwikkelingen als inkomen, type huishouden en de zorgbehoeftes. Uit deze analyse kwam naar voren dat ouderen wel geïnteresseerd waren in anders wonen, bijvoorbeeld gelijkvloers, maar dat ze door te verhuizen vanuit een huis met afbetaalde hypotheek, ineens weer voor huurlasten kwamen te staan en dus tot wel duizend euro minder maandelijks te besteden zouden hebben. Daar voelt niemand iets voor. Dus er was potentieel wel vraag, maar niet onder deze condities. Door dit inzicht hebben we besloten om de maatschappelijke voorziening af te stoten.”

Ontdek nieuwe inzichten

Frans vervolgt: "Door data van verschillende categorieën in te voegen in het dashboard sociaal domein ontdek je vernieuwende inzichten. Koppel bijvoorbeeld huishoudendata met zorgdata en je achterhaalt welke type huishoudens vaker gebruik maken van een bepaald type zorg. Met deze inzichten kunnen we veel beter inspelen op de behoeften van die huishoudens.

In principe analyseer ik zelf de data. Maar ik laat me zeker adviseren door AnalyseCentrum. Het AnalyseCentrum wijst mij op interessante inzichten. Zodra ik denk dat er een abnormaal gegeven is, zet ik het verder uit in onze eigen organisatie. Door het raadplegen van het dashboard en externe bronnen kan ik met sterke argumentatie uitleggen waarom ik voor een bepaalde koers wil gaan."

"Door het raadplegen van het dashboard en externe bronnen kan ik met sterke argumentatie uitleggen waarom ik voor een bepaalde koers wil gaan.”

Frans de Jong
Strategisch beleidsadviseur sociaal domein gemeente De Ronde Venen

"Veel gemeenten zoeken objectief inzicht in het sociaal domein, om toekomstvaste keuzes te maken en hun maatschappelijke doelstellingen beter te realiseren. Ons dashboard sociaal domein sluit aan op deze behoeften en maakt het mogelijk om verstrekkingsdata te verrijken met profieldata."

René van der Meer
Directeur AnalyseCentrum

Privacy

Frans: "Natuurlijk is het van belang dat de privacy van inwoners ongeschonden blijft. Alle data is versleuteld. Ik heb wel een ID, maar geen BSN-nummer of andere vertrouwelijke informatie. De sleutel van deze data ligt bij onze security-officer. Hij is de enige met deze sleutel. Verder hebben we privacy jurist bij het proces betrokken. Hij weet precies wat wel en niet mag."

Voor wie is dit nog meer interessant?

Het Dashboard verrijkt de verstrekkingsdata van de gemeente met profieldata op huishoudenniveau. Die profieldata is gebaseerd op 1.350 openbare bronnen en 16.500 variabelen en maakt dat alle huishoudens in de gemeente bij een van de 50 verschillende huishoudentypes kan worden ingedeeld.

Gecombineerd met de te voorspellen ontwikkeling van de verschillende huishoudentypes en de zorggevoeligheid die ermee gecombineerd wordt, helpt het gemeenten om vooruit te kijken naar de toekomstige risico’s (waarop beleid gemaakt en preventief gehandeld kan worden). Ook geeft het inzicht in het nu: bij wat voor type huishoudens en op welke plekken in de gemeente komen onze verstrekkingen terecht? Waar vindt stapeling plaats? Welke combinaties van verstrekkingen komen veel voor?

Weten hoe we ook uw gemeente kunnen helpen?

Neem contact op met Marloes van Kleef voor een persoonlijk advies.

@: vankleef@analysecentrum.nl
M:  06 26 56 4516